Meteen naar de inhoud

Hoe werkt het?

“Evidence informed decision making leads to better outcomes for citizens.”
Mariya Gabriel
EU Commissioner

Het Science meets Parliament programma werkt als “pairing scheme”. Maximaal 20 wetenschappers uit Vlaamse onderzoeksinstellingen worden gekoppeld aan maximaal 20 politici van alle partijen.

Programma

De wetenschappers zullen in het voorjaar 2020 anderhalve dag ondergedompeld worden in de politieke wereld, met onder andere rondleidingen in het parlement en het meevolgen van commissievergaderingen, samen met de parlementair die ze schaduwen. Het concrete programma volgt snel.

De parlementsleden worden op een later tijdstip uitgenodigd voor een rondleiding op de universiteit/onderzoeksgroep/labo van de wetenschapper. Het is de verantwoordelijkheid van de wetenschapper om hiervoor een programma op te maken.

Selectieprocedure

Op basis van het aantal binnengekomen kandidaturen wordt het aantal paren bepaald (maximaal 20). Alle kandidaturen worden beoordeeld op motivatie. Deze beoordeling gebeurt door vijf leden van de Jonge Academie die niet zelf kandideerden, en gebeurt blind: enkel de motivatie is zichtbaar, geen naam of affiliatie. Indien het niet mogelijk is alle kandidaten te laten deelnemen, wordt per categorie (wetenschappers / politici) een aantal kandidaturen gekozen, waarbij rekening gehouden wordt met diversiteit (op vlak van gender, affiliatie/provincie, politieke partij, wetenschappelijke discipline) en de beoordeling van de blinde review.

"Be proactive when approaching policy makers.”
Silvia Paracchini
YA of Scotland